• Planery roku bieżącego i kolejnego

    Taka wstawka do kalendarza książkowego pozwala lepiej zarządzać czasem.