• Tłoczenie na okładce może przybierać różne formy – najbardziej efektowne obejmują dużą powierzchnię, mogą sięgać poza krawędź okładki. Korzystanie z matryc wielopoziomowych umożliwia uzyskanie przestrzennego efektu tłoczenia dzięki różnym stopniom przebarwienia okleiny.
     
    Możliwość tłoczenia na różnych formatach. Do każdego zamówienia wizualizacja na danym formacie.