• W terminarzu z takimi zębatymi kołami wszystko będzie działało jak w szwajcarskim zegarku.