• Harmonijny układ linii tworzy efekt równoczesnego ruchu i spokoju.